Bærekraft

Bærekraft står høyt på agendaen her i Orkla. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale helse- og bærekraftsutfordringene.

Det gjør vi blant annet ved å utvikle sunnere matvarer, redusere matsvinn og lansere nye produkter som representerer gode miljøvalg i hverdagen. Vi har gjennom flere år engasjert oss for å ta vare på regnskogen og vi jobber målrettet for å unngå at råvarene vi bruker i Orklas produkter bidrar til avskoging.

I vår bærekraftsstrategi har vi satt tydelige mål for arbeidet vårt mot 2025 og vi har løftet frem fem hovedområder der Orklas innsats vil være viktig både for samfunnet og for vår langsiktige verdiskaping. Bærekraftig vekst er den nye normen for næringslivet. Som et stort nordisk selskap har vi i Orkla et ansvar for å lede an i vår bransje. I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte vi i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen.

 

Bærekraftsrapportering og resultater

Les mer

FNs bærekraftsmål

Vårt bærekraftsarbeid støtter FNs globale bærekraftsmål.

Les mer

Klodemerket

Vi vil gjøre det lettere for deg å velge bærekraftig og klimasmart også på middagstallerkenen. Derfor har vi Klodemerket – et klimamerke for mat.

Les mer her

Kontakt

©AnneValeur.jpg

Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonsdirektør, Orkla Norge

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no

+47 924 460 60

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

ellen.behrens@orkla.no

+47 92 80 45 80

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

hakon.mageli@orkla.no

+ 47 928 45 828

Mer info/CV