Bærekraft

Bærekraft står høyt på agendaen her i Orkla. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale helse- og bærekraftsutfordringene.

Det gjør vi blant annet ved å utvikle sunnere matvarer, redusere matsvinn og lansere nye produkter som representerer gode miljøvalg i hverdagen. Vi har gjennom flere år engasjert oss for å ta vare på regnskogen og vi jobber målrettet for å unngå at råvarene vi bruker i Orklas produkter bidrar til avskoging.

I vår bærekraftsstrategi har vi satt tydelige mål for arbeidet vårt mot 2020 og vi har løftet frem fire hovedområder der Orklas innsats vil være viktig både for samfunnet og for vår langsiktige verdiskaping. Bærekraftig vekst er den nye normen for næringslivet. Som et stort nordisk selskap har vi i Orkla et ansvar for å lede an i vår bransje. I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte vi i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Vår konsernsjef Peter A. Ruzicka har personlig signert en forpliktelse til FNs bærekraftsmål.

Illustrasjonsbilde - jente med rockering

Bedre valg

Nå finner du et stadig større utvalg av produkter i dagligvarebutikken som er bra både for deg og for miljøet.

Her finner du også en guide til merkejungelen.

Les mer
Illustrasjonsbilde - jente med rockering

Siste nyheter

Samfunnsansvar i Orkla

Orkla definerer samfunnsansvar som å oppnå forretningsmessig lønnsomhet på en måte som er i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn.

Les mer

Vår holdning

Vi ønsker å ta ansvaret for hvordan vår virksomhet påvirker samfunnet rundt oss. Samtidig vil vi bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og Orkla. Våre prinsipper springer ut av erkjennelsen av at vi har ansvar for å drive vår virksomhet med respekt for mennesker og miljø, og mulighet til å skape positive ringvirkninger for samfunnet rundt oss.

Her er noe av det vi har oppnådd

90 tonn mindre salt i våre produkter i 2016

640 tonn mindre sukker

Orklas totale innkjøp av palmeolje er redusert med 20.600 tonn

400 Orkla produkter er UTZ-sertifiserte

Les mer om vårt bærekraftsarbeid i Orklas årsrapport

Kontakt

Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonssjef CSR

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no

+47 924 460 60

Ellen Behrens

Ass. direktør samfunnsansvar

ellen.behrens@orkla.no

+47 92 80 45 80

Håkon Mageli

Håkon Mageli

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

hakon.mageli@orkla.no

+ 47 928 45 828

Mer info/CV