Engasjement for å hindre avskoging

Vi er opptatt av å bidra til å bevare regnskogen og kjempe mot klimaendringer. Derfor etablerte Orkla i 2015 en policy for null avskoging.

 

Vi er opptatt av å bidra til å bevare regnskogen og kjempe mot klimaendringer. Derfor etablerte Orkla i 2015 en policy for null avskoging. Avskoging står for 10 – 15 % av de globale klimagassutslippene. Ved å engasjere oss aktivt i egne leverandørkjeder kan Orkla gjøre en viktig forskjell. I 2015 etablerte vi en policy for null avskoging. Vi har som mål at alle viktige jordbruksprodukter og emballasje konsernet bruker skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020. Orklas policy for null avskoging inneholder spesifikke krav til produksjonen av råvarer. Dette omfatter blant annet ingen hogging av regnskog, ingen nydyrking av torvmark, ikke bruk av brann som metode for å rydde jord og respekt for urfolks og lokalsamfunns rettigheter og interesser. I vurderingen av hvilken skog som skal bevares, må man ta hensyn til både biologisk mangfold og karbonbinding.

Vi samarbeider tett med våre leverandører for å støtte dem i å finne gode tiltak tilpasset utfordringene og mulighetene i hver råvarekjede. Spesielt har vi engasjert oss for å redusere risikoen for avskoging i forbindelse med produksjon av palmeolje, kakao, soya, papp og papir. Orkla har undertegnet New York-erklæringen om skogbevaring, og vi rapporterer om fremgangen i vårt arbeid gjennom CDP. I 2016 oppnådde Orklas arbeid for å forhindre avskogning en høy poengsum i Forest 500, en analyse gjennomført av den britiske tenketanken The Global Canopy Program.

Vi har undertegnet New York-erklæringen for skogbevaring og rapporterer til CDP. På cdp.net finner du alle Orklas rapporter.

Retningslinjer