FNs bærekraftsmål

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Orkla vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals

I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2016 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2025 identifisert fem hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø og omtanke for mennesker og samfunn. Oversikten nedenfor viser hvordan vi gjennom arbeidet med disse temaene bidrar til å nå de globale bærekraftsmålene.

Sustainable Development Goal (SDG) Orklas bidrag
SDG 2: Zero hunger
End hunger, achieve food security and improved nutrition  and promote sustainable agriculture
 • Samarbeide med bønder og andre interessenter om sporbarhet og trygge produksjonsmetoder
 • Bruke råvarer basert på tradisjonelle produksjonsmetoder uten genmodifisering

Innen 2025:

 • Sikte mot bærekraftig produksjon av jordbruks-produkter, marine og animalske råvarer
 • Bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 50.000 bønder
SDG 3: Good health and well-being
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
 • Utvikle produkter og løsninger for helse og sunnhet
 • Inspirere forbrukere gjennom kampanjer for en sunn livsstil
 • Delta i forskningsprosjekter innenfor ernæring og sunnhet

Innen 2025:

 • Doble forbruket av produkter for helse og sunnhet
 • 15% mindre salt og sukker
 • Inspirere mennesker til en sunnere livsstil
SDG 8: Decent work and economic growth
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all
 • Være en ansvarlig arbeidsgiver
 • Fremme bærekraftig ressursbruk
 • Følge opp og samarbeide med leverandører for å sikre respekt for mennesker og miljø

Innen 2025:

 • Alle Orklas forretningsenheter skal prestere på et høyt nivå mht å være en ansvarlig arbeidsgiver
 • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter gjennom leverandørkjeden
SDG 12: Responsible consumption and production
Ensure sustainable consumption and production patterns
 • Utvikle produkter og løsninger basert på gode bærekraftsprinsipper
 • Innovere for å redusere forbruksavfall
 • Utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien

Innen 2025:

 • Redusere energi- og vannforbruk fra Orklas virksomheter med 30 %
 • Redusere avfall fra Orklas virksomheter med 50 %
 • Sikte mot 100 % resirkulerbar emballasje
SDG13: Climate action
Take urgent action to combat climate change and its impacts
 • Gjennomføre omstillingen til lavkarbonvirksomhet
 • Utvikle produkter og emballasje med redusert klimapåvirkning
 • Øke forbruket av vegetarisk mat

Innen 2025:

 • Redusere klimagassutslippene fra Orklas virksomhet med 60% (baseline 2014)
 • 60 % fornybar energi
SDG 14: Life below water
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
 • Engasjere oss for sunne hav og bærekraftig fiske
 • Utvikle innovative løsninger for å unngå utslipp av mikroplast fra produkter
 • Implementere aktiviteter for å oppnå en renere kystlinje og forhindre forurensning av havet

Innen 2025:

 • Oppnå bærekraftig produksjon av fiskeråvarer
 • Gjøre en vesentlig innsats for å bekjempe forurensning og fremme sunne hav gjennom samarbeid og eget engasjement

 

SDG 15: Life on land
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 

forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
 • Sikre at produksjonen av råvarene i Orklas produkter ikke bidrar til avskoging ved å følge opp våre leverandører og gjennomføre forbedringstiltak for å møte utfordringene i ulike råvarekjeder

Innen 2020:

 • Sikre avskogingsfrie leverandørkjeder

Innen 2025:

 • Sikte mot 100 % råvarer fra bærekraftige kilder
SDG 17: Partnerships for the goals
Strengthen the means of implementation and 

revitalize the global partnership for sustainable development
 • Samarbeide med myndigheter, eksterne eksperter, organisasjoner og andre interessenter for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk
 • Aktivt engasjere oss i samarbeidsinitiativ for å fremme god helse
 • Bidra til å etablere god bransjepraksis for bærekraftige innkjøp ved å engasjere oss i AIM-PROGRESS og Initiativ for Etisk Handel