FNs bærekraftsmål

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Orkla vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals

Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka var én av mange toppledere som i april 2016 personlig signerte en «pledge» knyttet til FNs bærekraftsmål.

I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2016 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2025 identifisert fem hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø og omtanke for mennesker og samfunn. Oversikten nedenfor viser hvordan vi gjennom arbeidet med disse temaene bidrar til å nå de globale bærekraftsmålene.

Sustainable Development Goal Orklas bidrag
End hunger, achieve food security and improved nutrition  and promote sustainable agriculture
 • Samarbeide med bønder og andre interessenter om sporbarhet og trygge produksjonsmetoder
 • Bruke råvarer basert på tradisjonelle produksjonsmetoder uten genmodifisering

Innen 2025:

 • Sikte mot bærekraftig produksjon av jordbruks-produkter, marine og animalske råvarer
 • Bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 50.000 bønder
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
 • Utvikle produkter og løsninger for helse og sunnhet
 • Inspirere forbrukere gjennom kampanjer for en sunn livsstil
 • Delta i forskningsprosjekter innenfor ernæring og sunnhet

Innen 2025:

 • Doble forbruket av produkter for helse og sunnhet
 • 15% mindre salt og sukker
 • Inspirere mennesker til en sunnere livsstil
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all
 • Være en ansvarlig arbeidsgiver
 • Fremme bærekraftig ressursbruk
 • Følge opp og samarbeide med leverandører for å sikre respekt for mennesker og miljø

Innen 2025:

 • Alle Orklas forretningsenheter skal prestere på et høyt nivå mht å være en ansvarlig arbeidsgiver
 • Sikre respekt for arbeidstakerrettigheter gjennom leverandørkjeden
Ensure sustainable consumption and production patterns
 • Utvikle produkter og løsninger basert på gode bærekraftsprinsipper
 • Innovere for å redusere forbruksavfall
 • Utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien

Innen 2025:

 • Redusere energi- og vannforbruk fra Orklas virksomheter med 30 %
 • Redusere avfall fra Orklas virksomheter med 50 %
 • Sikte mot 100 % resirkulerbar emballasje
Take urgent action to combat climate change and its impacts
 • Gjennomføre omstillingen til lavkarbonvirksomhet
 • Utvikle produkter og emballasje med redusert klimapåvirkning
 • Øke forbruket av vegetarisk mat

Innen 2025:

 • Redusere klimagassutslippene fra Orklas virksomhet med 60% (baseline 2014)
 • 60 % fornybar energi
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
 • Engasjere oss for sunne hav og bærekraftig fiske
 • Utvikle innovative løsninger for å unngå utslipp av mikroplast fra produkter
 • Implementere aktiviteter for å oppnå en renere kystlinje og forhindre forurensning av havet

Innen 2025:

 • Oppnå bærekraftig produksjon av fiskeråvarer
 • Gjøre en vesentlig innsats for å bekjempe forurensning og fremme sunne hav gjennom samarbeid og eget engasjement

 

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
 • Sikre at produksjonen av råvarene i Orklas produkter ikke bidrar til avskoging ved å følge opp våre leverandører og gjennomføre forbedringstiltak for å møte utfordringene i ulike råvarekjeder

Innen 2020:

 • Sikre avskogingsfrie leverandørkjeder

Innen 2025:

 • Sikte mot 100 % råvarer fra bærekraftige kilder
Strengthen the means of implementation and 
revitalize the global partnership for sustainable development
 • Samarbeide med myndigheter, eksterne eksperter, organisasjoner og andre interessenter for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk
 • Aktivt engasjere oss i samarbeidsinitiativ for å fremme god helse
 • Bidra til å etablere god bransjepraksis for bærekraftige innkjøp ved å engasjere oss i AIM-PROGRESS og Initiativ for Etisk Handel