FNs bærekraftsmål

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Orkla vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2016 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2025 identifisert fem hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø og omtanke for mennesker og samfunn. Oversikten nedenfor viser hvordan vi gjennom arbeidet med disse temaene bidrar til å nå de globale bærekraftsmålene.