Miljøengasjement

De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar. Vi vil ta vår del av ansvaret, og jobber aktivt for å minimere vårt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden.

Bærekraftsløfte

Orkla skal minimere sitt miljøfotavtrykk ved å sikre at konsernets aktiviteter og produkter ikke gjør skade på miljøet.

Mål 2020

  • Utvikle mer miljøvennlig emballasje og produkter med redusert miljøfotavtrykk
  • Redusere klimagassutslipp og energi- og vannforbruk med 20 %
  • 30 % mindre avfall
  • Null produksjonsavfall til deponi
  • Mer effektive transportløsninger

Resultater

Her finner du en tabell med miljødata

Miljørapportering CDP

I Orkla jobber vi systematisk med å minimere vårt miljøfotavtrykk. Miljøinformasjon rapporteres inn til CDP.
På cdp.net finner du alle Orklas rapporter.

Klimaendringene er uten tvil den største miljøutfordringen verden står overfor. Produksjon og forbruk av mat står for en fjerdedel av klimagassutslippene og er en av hovedkildene til vannforbruk. Kombinasjonen av klimaendringer, befolkningsvekst og produksjonsmetoder som ikke er bærekraftige, gir et press på mange råvarer og naturressurser. Derfor er det viktig at vi utnytter ressursene på en best mulig måte og utvikle produkter med redusert miljøfotavtrykk.

I Orkla har vi en ambisjon om å bidra til togradersmålet ved å ta vår andel av reduksjonen i klimagassutslipp. Det gjør vi blant annet ved å redusere energi- og vannforbruket i egne fabrikker og ved å øke andelen fornybar energi. Gjennom å utnytte råvarene bedre og redusere matavfallet i produksjonen er vi med på å bidra til at det kastes mindre mat. Vi har engasjert oss for å bidra til å løse miljøutfordringer i leverandørkjeden, og vi jobber med å utvikle mer miljøvennlig emballasje på produktene våre.

Les mer om vår tilnærming til miljø i Orklas Årsrapport.

FNs bærekraftsmål

Vårt miljøarbeid støtter FNs globale bærekraftsmål.

Les mer

Orkla øker klimaambisjonene

Orkla forplikter seg til å sette utslippsmål i tråd med målet om å holde klimaendringene under to grader.

Les mer

Kontakt

Inger-Johanne Eikeland

Direktør HMS

Inger.Johanne.Eikeland@orkla.no

+47 91 30 87 49